Υψηλής Τεχνολογίας Ιατρικά Μηχανήματα
Ποιότητα και Αξιοπιστία
Διαρκής Παρουσία και Εξυπηρέτηση
Άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις

Κρουστικά Κύματα στη ΣΔ

Eπαναστατική μέθοδος θεραπείας της στυτικής δυσλειτουργίας με χαμηλής εντάσεως κρουστικά κύματα.
 

Διπολική Διαθερμία

 Τεχνολογία Plasma-Edge, για ταχείες και αναίμακτες διουρηθρικές εφαρμογές εκτομής προστάτη και θηλωμάτων κύστης.

Laser Λιθοτριψίας

HyPHo Holmium laser: Κατακερματισμός, κονιορτοποίηση λίθων του ουροποιητικού. Μικρό μέγεθος, μεγάλες επιδόσεις.
 

Διαχείριση Βιολογικών Υγρών

DrainStar: Άσηπτη συλλογή, καταμέτρηση, αποθήκευση, απόρριψη, αποστείρωση βιολογικών υγρών σε χειρουργεία, Μ.Ε.Θ.
 

Θεραπείες Βλαστοκυττάρων

Σύστημα αυτόλογης επεξεργασίας και μεταφοράς λίπους πλούσιου σε βλαστοκύτταρα, σε μία επεμβατική συνεδρία.

Κρυοχειρουργική

Κρυοκαταστροφή εντοπισμένων όγκων προστάτη, νεφρών, πνεύμονα, οστών, ήπατος με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Νεόφρονος 23
Αθήνα, 16121
Τηλ. 211 4037313
Fax. 210 3000744
Κιν. 6973 431956
Copyright (c) TheraLife 2015. All rights reserved.